Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje osvětlení mezi společností ELEKTRIMA  s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)

Kupujícímu je doporučeno se seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Prodávající: ELEKTRIMA  s.r.o., IČO:27506100, DIČ:CZ27506100 se sídlem Na Červenici 1904/2  568 02 Svitavy  je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 23017.

Kupující: Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

3. Otevírací doba

Kamenné prodejny.

ELEKTRIMA s.r.o.  - prodejna elektrospotřebičů  a  elektroinstalačního  materiálu
náměstí Míru č.53/59,568 02 Svitavy ,
 Pondělí – pátek 8,30 - 17.00hod. Sobota 8.30 – 12.00hod.


Objednávky přes internetový obchod na adrese
 www.elektrima.cz,  24h denně, 7 dní v týdnu.

 

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu, pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.
8. Uvedené v ceny jsou konečné, včetně DPH.
9.Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné.

5. Platební podmínky

a)  platba v hotovosti při osobním odběru zboží na Kamenné prodejně

b)  na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

c)  platba předem na účet, platba bankovním převodem. Po připsání platby na náš účet bude           vystaven řádný daňový doklad a zboží expedováno.

d)  platba dobírkou PPL Slovensko                                                                                              

e)  platba dobírkou - možnost platby kartou přepravci-řidiči 

    Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

6. Dodací podmínky

Osobní odběr: Zboží můžete převzít osobně na kamenné prodejně ve Svitavách.

Zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat Českou poštou nebo PPL. Cena přepravy se řídí dle ceníku přepravce. Ceny vždy uvedeny při objenávaní e-shopu.

Dodání zásilky se řídí Obchodními podmínkami jednotlivých přepravců.

Pro zákazníky na Slovensko dopravu zajišťuje společnost PPL.

7. Reklamační podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého dokladu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@elektrima.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Místem pro uplatnění reklamace je provozovna ELEKTRIMA s.r.o., náměstí  Míru č. 49/67 a 53/59 ve Svitavách.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl obsahovat: reklamované zboží doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

8. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle ustanovení § 53, odstavce 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Odstoupení od smlouvy lze učinit výslovným projevem vůle, že odstupujete od smlouvy, a to písemně dopisem doručeným na adresu: ELEKTRIMA s.r.o., Na Červenici 1904/2, 568 02 Svitavy,  anebo sdělením odeslaným elektronickou poštou na adresu info@elektrima.cz.

V rámci sdělení o tom, že odstupujete od smlouvy vždy uveďte číslo Vaší objednávky.

Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na naší adresu s tím, že zboží:

  • musí být pokud možno v původním obalu
  • musí být nepoškozené bez známek užívání nebo opotřebování
  • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu atd.)
  • bude doprovázeno kopií dokladu o tom, že jste si vracené zboží koupil/a u nás (kopie faktury, kterou jste dostal/a spolu se zbožím)
  • a nebudou-li dále uvedené informace obsaženy již v písemném odstoupení od smlouvy učiněném před vrácením zboží, musí být doprovázeno krátkým dopisem (nebo komentářem na faktuře), ve kterém prosím uveďte číslo faktury a datum, číslo účtu, na který Vám máme poslat zpět peníze a tyto informace potvrďte svým vlastnoručním podpisem.

Peníze Vám zašleme složenkou nebo převodem na Vámi sdělený účet oproti splnění Vaší povinnosti dle ust. § 457 občanského zákoníku.

Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.

9. Závěrečná ustanovení

1.     Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2.     Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3.     Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

4.     Společnost ELEKTRIMA s.r.o., jakožto provozovatel internetového obchodu www.elektrima.cz je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

10. Novinka e-mailem

Kupující souhlasí, že mu prodávající může zasílat novinky e-mailem. V každém takovém informačním e-mailu je na konci uveden odkaz, kterým lze odběr novinek zrušit. E-mail s novinkami bude zákazníka informovat o aktualitách a může prezentovat akční zboží.